top of page

Allmänna villkor

TILLÄMPNING OCH KONSUMENTSKYDD

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Den ökända Salong Betong AB, organisationsnummer 556792-4252, nedan kallat ”Den ökända Salong Betong AB”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen (GDPR) på samtliga köp på www.salongbetong.com.

Vid reklamationer och tvist, följer Den ökända Salong Betong AB riktlinjer samt beslut från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

PERSONUPPGIFTER

Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy.

 

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

 

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Den ökända Salong Betong AB (org. nr 556792-4252)

 

Den ökända Salong Betong ABs kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer. Ändamålet med Den ökända Salong Betong ABs behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att;

 

a. Kunna fullgöra köp på Den ökända Salong Betong AB

b. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Den ökända Salong Betong ABs kanaler.

 

Paypal kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Paypal är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Paypals villkor.

 

Den ökända Salong Betong AB kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

 

När du som kund väljer och e-posta till Den ökända Salong Betong AB så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

 

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land.

ALLMÄNT OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är Den ökända Salong Betong AB.

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. 

 

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

Den ökända Salong Betong AB

Skebokvarnsvägen 152

124 52 Bandhagen

PRISER OCH AVGIFTER

De priser som anges på www.salongbetong.com anges inklusive mervärdesskatt (moms).

UPPRÄTTANDE AV AVTAL OM KÖP

Den ökända Salong Betong ABs varor beställs på www.salongbetong.com eller via våra salonger. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Den ökända Salong Betong AB via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa villkor. 

LEVERANS

Den ökända Salong Betong AB använder följande fraktalternativ:

 

Paket, varorna skickas till dig eller till närmaste utlämningsställe. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID handling uppvisas.

 

Normal leveranstid är 3–5 arbetsdagar från det att Den ökända Salong Betong AB har bekräftat din beställning via e-post. 

 

I samband med att din order skickas från Den ökända Salong Betong ABs lager så skickas ett mail till angiven mailadress. Paketet borde då nå dig inom 2 arbetsdagar. Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 2 arbetsdagar ber vi dig att kontakta oss.

OUTLÖSTA PAKET/FÖRSÄNDELSER

Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Den ökända Salong Betong AB. Om detta sker debiteras du en avgift på 299 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Den ökända Salong Betong ABs administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

ÅNGERRÄTT

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Du som kund har självklart rätt att prova och undersöka produkten hemma för att säkerställa att produkten motsvarar dina förväntningar. Returnerar du en oanvänd vara med tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet, alternativt genomförs önskat byte. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.

REKLAMATION

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Den ökända Salong Betong AB eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Den ökända Salong Betong AB har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Den ökända Salong Betong AB ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 1 år. Den ökända Salong Betong AB förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. 

RETUR

Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. För att en full återbetalning ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.

 

Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom expresspack och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Den ökända Salong Betong AB rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

TRANSPORTSKADOR

Den ökända Salong Betong AB ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Den ökända Salong Betong AB rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Den ökända Salong Betong ABs kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

BETALNING

I samarbete med Paypal erbjuder vi kortbetalning alternativt betalning med ditt paypal-konto. Du behöver inte ha ett paypal-konto, utan går bra att använda dig utav kortbetalning.

FORCE MAJEURE

I händelse av omständigheter som står utanför Den ökända Salong Betong ABs skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Den ökända Salong Betong ABs förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Den ökända Salong Betong AB rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

PRIS- OCH PRODUKTINFORMATION

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Den ökända Salong Betong AB rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Den ökända Salong Betong AB inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

sb_sv.png
bottom of page